برچسب: اختلال اضطراب

اضطراب
سلامت روان

چگونگی کمک به فرد مضطرب 

مقدمه اضطراب بخش طبیعی از زندگی است. در واقع، دوز سالم نگرانی حتی نقش محافظتی دارد، زیرا ما را از خطر آگاه ‌می‌کند. با این حال، اگر متوجه شوید که یکی از دوستان، اعضای خانواده یا یکی از عزیزان بیش از حد نگران مواردی مانند…

اضطراب موقعیتی
سلامت روان

اضطراب موقعیتی چیست؟ 

مقدمه اضطراب موقعیتی نوعی اضطراب است که در پاسخ به یک موقعیت خاص رخ می‌دهد. این نوع اضطراب معمول است و می‌تواند طبیعی باشد. به هر حال، همه افراد در شرایطی مانند مصاحبه شغلی، روز اول مدرسه یا سخنرانی در مقابل گروه بزرگی ممکن احساس…

درمان شناختی رفتاری
روانشناسی

درمان شناختی رفتاری(CBT) چیست؟ 

درمان شناختی رفتاری چیست؟ درمان شناختی رفتاری (CBT) نوعی روان درمانی است که به افراد کمک می کند یاد بگیرند چگونه الگوهای فکری مخرب یا ناراحت کننده که تاثیر منفی بر رفتار و احساسات آنها دارند را شناسایی و تغییر دهند. درمان شناختی رفتاری بر…