مقدمه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی چاپ پنجم که اغلب DSM-V یا DSM 5 نامیده می‌شود آخرین نسخه از متن استاندارد انجمن روانپزشکان آمریکا در مورد نام‌ها، علائم و ویژگی‌های تشخیصی هر بیماری روانی شناخته شده از جمله اعتیاد است. معیارهای DSM 5 برای…