برچسب: اخبار دقیق

تاثیر اخبار بر سلامت روان
ویروس کرونا

تاثیر اخبار بر سلامت روان در طی همه گیری کرونا 

مقدمه آیا مشاهده اخبار برای سلامت روان ما مضر است؟ رسانه‌هایی که ما روزانه تماشا می‌کنیم. در تفکر، رفتار و احساسات روزمره ما تأثیر به سزایی دارند. چناچه به طور منظم اخبار را دنبال می‌کنید. این فرآیند می‌تواند برای شما تبدیل به یک الگوی روزانه…

کارکنان بهداشت
ویروس کرونا

تأثیر ویروس کرونا بر سلامت روان کارکنان بهداشت 

مقدمه بیشتر کشورها دنیا بر عوارض جانبی ویروس کرونا (COVID-19) متمرکز شده‌اند. تعداد مرگ و میر، درصد آزمایشات منفی یا مثبت، اقتصاد، بیکاری و اینکه چه زمانی می‌توانیم به کار و زندگی خود برگردیم، ذهن همه‌ی ما را درگیر کرده است. ما در مورد سلامت…