به قلم لئو بابائوتا – تقریبا تمام افرادی که با آن‌ها کار کرده ام یا به من مراجعه داشته‌اند، یک مشکل رایج ابراز داشته‌اند که بسیار هم بنیادی است: خیلی از آدم‌ها تصور می‌کنند ایرادی دارند. مساله ای که واقعا ناراحت‌کننده است. احساس ناکافی بودن…