گس لایتینگ یا پدیده چراغ گاز (Gaslighting) چیست؟ گس لایتینگ یا پدیده چراغ گاز (Gaslighting) نوعی دستکاری روانشناختی است که اغلب در روابط توهین‌آمیز رخ می‌دهد. این نوعی آزار عاطفی به صورت پنهانی است و فرد قلدر یا آزارگر هدف را گمراه می‌کند و باعث…