برچسب: اثر اجماع کاذب

تعصب شناختی
روانشناسی

تعصب شناختی چیست؟ 

مقدمه تعصب شناختی cognitive bias یک خطای سیستماتیک در تفکر است. که هنگامی رخ می‌دهد که افراد در حال پردازش و تفسیر اطلاعات در جهان پیرامون خود هستند. این تعصب بر تصمیمات و قضاوت‌هایی که می‌گیرند تأثیر می‌گذارد. مغز انسان قدرتمند است اما محدودیت‌هایی دارد….

سوگیری شناختی
روانشناسی

10 سوگیری شناختی که باعث تحریف تفکر می‌شود 

مقدمه گرچه همه ما دوست داریم باور داشته باشیم که منطقی هستیم. اما واقعیت ناراحت کننده این است که ما دائما تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی هستیم که تفکر ما را تحریف می‎کنند. اعتقادات ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تصمیمات و قضاوت‌هایی را که…