مقدمه ابتکار عمل  نوعی میانبر ذهنی است که به افراد امکان حل مشکلات و قضاوت سریع و کارآمد را می‌دهد. این استراتژی‌های سرانگشتی باعث کوتاه شدن زمان تصمیم گیری می‌شود و به افراد این امکان را می‌دهد بدون اینکه مدام متوقف شوند و در مورد…