مقدمه بی توجه‌ای کودکتان به اطرافش و سطح انرژی بالا او لزوماً به این معنی نیست که کودک شما بیش فعالی دارد. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود بچه‌ها فعالیت بیش از حد داشته باشند و تمرکز نداشته باشند. اما بعضی از بچه‌ها…