مقدمه این سوال که آیا نوشیدن الکل بیش از حد و به طور دائمی، سلول‌های مغزی را از بین ‌می‌برد یا خیر. مدتی است که در کاربران و افراد متخصص در این حوزه در مورد تاثیرات الکل بر سلول‌های مغزی تحقیقاتی انجام می‌دهند. و هر…