برچسب: آزمون ضریب هوشی

ضریب هوشی
روانشناسی

میانگین ضریب هوشی چیست؟ 

مقدمه اغلب مردم دوست دارند در مورد میانگین ضریب هوشی‌شان بیشتر بدانند. در بین مردم افرادی که ضریب هوشی بالایی دارند را افارد باهوش می‌نامند. اغلب هم از آن‌ها به عنوان نابغه هم یاد می‌شود اما این اعداد دقیقاً به چه معنا هستند و چگونه…

ضریب هوشی بالاتر
روانشناسی

آیا افراد با ضریب هوشی بالاتر موفق‌ترند؟ 

مقدمه در حالی که ممکن است طبیعی باشد که تصور کنیم افراد با ضریب هوشی فوق العاده بالا استعداد موفقیت را دارند. از جی گتسبی در “گتسبی بزرگ” تا لکس لوتر در فیلم سوپرمن، افراد فوق العاده ثروتمند را با هوشمندی فوق العاده مرتبط دانستیم….