مقدمه آدرال (adderall) یک داروی ترکیبی است که از چهار نمک آمفتامین تشکیل شده‌است. مصرف آدرال معمولا برای درمان  حمله خواب و همچنین برای بهبود عملکرد ورزشی و رفتاری به کار می‌رود اما توسط سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ ممنوع شده‌است. علاوه بر این آدرال به عنوان ماده‌ای مخدر برای سرخوشی و هوس‌افزایی مورد سوءاستفاده قرار…