مقدمه

طبق نظرسنجی سالانه انجمن روانشناسی آمریکا استرس یک تجربه کاملاً رایج است. مسائل مربوط به درآمد، استرس خانوادگی و گرفتاری های روزمره و جامعه باعث استرس ما میشود. ممکن است شما روش‌های تسکین استرس مانند یوگا یا مدیتیشن را تمرین کرده باشید اما روش دیگری برای تسکین استرس وجود دارد که ممکن است امتحان نکرده باشید. شاید برایتان جالب باشد که کمک کردن به دیگران می تواند شادی را فازایش دهد و استرس را کاهش. در ابتدا ممکن است نگران از دست رفتن وقت وبرنامه هایتان باشید، اما تحقیقات نشان داده است که کمک کردن به دیگران برای سلامتی روحی و جسمی شما مفید است. در اینجا مروری بر آنچه علم در مورد استرس و مهربانی به هم می گوید،  و همچنین برخی از ایده‌های کار‌های خوب که به نفع دیگران است و باعث می شود احساس خوبی داشته باشید نیز وجود دارد.

تأثیر مهربانی بر کاهش استرس

مطالعه ای که در سال 2015 در مجله

 Clinical Psychological Science منتشر شد نشان داد که کمک کردن به دیگران می تواند استرس را تسکین دهد. در حالی که این یک مطالعه کوچک بود اما نتایج چشم گیری داشت.

77 بزرگسال از 18 تا 44 سال در این مطالعه شرکت کردند. آن‌ها هر شب یک تماس دریافت می کردند و به آن‌ها یادآوری می کردند که یک پرسشنامه روزانه را تکمیل کنند. این پرسشنامه از شرکت کنندگان در مورد وقایع استرس زا در روزشان، مانند رفت و آمد به محل کار وخانه، مسئولیت هایشان در خانه و محل کار و امور مالی پرس وجو کردند. از شرکت کنندگان همچنین خواسته شد که رفتارهای مفید،  هر نوع مهربانی کوچک و عواطف مربوط به این رفتارها را پیگیری کنند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که کارهای روزمره مهربانی بیشتری انجام می دهند کمتر دچار استرس می شوند. در روزهایی که نتوانستند کارمفیدی را انجام دهند،  شرکت کنندگان استرس بیشتری را گزارش کردند.

این مطالعه نشان داد که با انجام کارهای خوب برای دیگران میتوانیم استرس را کنترل کرده و احساس بهتری داشته باشیم.

یک مهربانی کوچک

برای انتقال و گرفتن مهربانی نیازی به ثروتمند بودن و یا داشتن تعداد زیادی وقت آزاد ندارید. حتی یک حرکت کوچک مانند نگه داشتن درب آسانسور برای یک غریبه نیز می تواند استرس را کاهش دهد. یادتان باشند که حتی کارهای کوچک نیز اثرات مثبت زیادی را منعکس میکند.

کالایی را هدیه یا آن‌ را اهدا کنید

کمد یا زیرزمین خود را مرتب کنید و هرگونه لباس،  اسباب بازی و کتابی راپیدا کردید که از آن استفاده نمی کنید را به دیگران و نیازمندان اهدا کنید. به احتمال زیاد مکان ها و سازمان‌های زیادی وجود دارند که به این موارد احتیاج دارند. با مراجعه به و سازمان‌های مذهبی، خیریه ها، و مراکز جوانان می توانید اقلامی را به آن‌ها اهدا کنید.با تماس بگیرید

داوطلب شوید

چه عکاس باشید، چه طراح وب یا یک آشپز، می توانید مهارت‌های خودتان را وقف جامعه کنید این یک راهی عالی برای کمک کردن به دیگران است.

افراد غیر انتفاعی محلی همیشه به کمک نیاز دارند و معمولاً راه‌های زیادی برای ارتباط با آن‌ها وجود دارد. خواه وقت، مهارت یا پول خود را بگذارید، این مکان‌ها به حمایت و سخاوتمندی جوامعی که در آن خدمت می کنند متکی هستند.

فرصت‌هایی برای کار مستقیم با نیازمندان با داوطلب شدن در یک خیریه، نجات حیوانات یا پخش کردن غذا بین نیازمندان وجود دارد. با توجه به مهارتتان ممکن است بتوانید به سازمان‌ها یا گروه‌هایی کمک کنید که به مهارت‌های شما جهت کمک به دیگران نیازمند هستند. اگر که شما وقت خود را به این موسسات اختصاص دهید احساس بهتری نسبت به خودتان و مهارت هایی که دارید می کنید. انجام این کارها حتی باعث میشود که بعضی از مهارت های شما مثل حس مسئولیت پذیری و همدردی با دیگران کسترش پیدا کند.

عشق خود را هدیه کنید

بهترین چیزهای زندگی رایگان است و این مربوط به لبخند، بغل کردن و سایر حرکاتی که خود و بقیه را خوشحال میکند شامل میشود. نیازی نیست که وقت یا پول زیادی داشته باشید تا آن جایی که در وصع شما هست برای دیگران کاری کنید.  حتی در آغوش گرفتن باعث اطمینان خاطر بقیه شود و با این کارشما به کسی اطلاع می دهید که شما از او حمایت می کنید و برایتان مهم است.

برای ایجاد تغییر در زندگی شخصی نیازی به یک حرکت بزرگ ندارید. مهربانی‌های کوچک هم می تواند تغییری بزرگ درزندگی دیگران ایجاد کند و تاثیر مثبتی هم بر روی شما بجا بگذارد.