مقدمه

اصطلاح گروه هنجاری یا هنجار گروهی (Normative Group) را در بحث آزمایش‌ها و آزمون‌ها استفاده می شود. گروه هنجاری به نمونه‌ای از آزمون دهندگان در یک آزمایش گفته می شود که نماینده جمعیتی از افرادی است که رفتار آنها مورد تحقیق  و آزمایش قرار گرفته است.

ما در این مقاله برای شما به صورت مفصل نحوه کار این گروه را در آزمایشات روانشناسی توضیح می دهیم.

نحوه استفاده از گروه‌های هنجار در آزمایش روانشناسی

هنگام طراحی یک آزمایش (مانند تعیین علائم افسردگی یا توانایی آکادمیک) برای محققانی که آزمایش را انجام می دهند، درک رفتار  افرادی که آزمایش روی آنها انجام می گیرد مهم است. آنها باید عضو گروه مورد آزمایش باشند و رفتار طبیعی داشته باشند. به عنوان مثال آزمون استعداد تحصیلی که در آمریکا هر سال برگزار می شود را در نظر بگیرید. این آزمون یک آزمون استاندارد است که توسط هئیت کالج این کشور هر سال  برگزار می شود و برای تعیین سطح علمی دانش آموزان دبیرستان برای ورود به دانشگاه در سراسر ایالات متحده است. گروه هنجاری برای آزمون استعداد تحصیلی در آمریکا یک گروه بین فرهنگی تصادفی از دانش‌آموزان دبیرستانی آمریکایی است که دارای تنوع بالایی است.

برای مثال روانشناسی نیز می توان آزمایشی که برای تشخیص افسردگی در کودکان آمریکایی بین 5 تا 10 انجام می شود را در نظر گرفت. در این آزمون گروه هنجاری نمونه‌ای از کودکان بین 5 تا 10 ساله از گروه‌های مختلف جمعیتی است.

نحوه نتیجه‌گیری آزمایش‌ها با استفاده از گروه هنجاری

نحوه نتیجه‌گیری و ارزیابی در آزمونی که مرجع آن هنجاری با آزمونی که مرجع آن ملاک متفاوت است  آزمون‌های ملاک دارای قالب مشخصی هستند مانند امتحان‌های تستی در مدارس که همه‌ای سوالات دارای پاسخ‌های درست و غلط هستند و نمرات از یک نمره عالی شروع می شود. اما در آزمون هنجاری قبولی یا مردودی وجود ندارد. بلکه نتایج نسبی است و عملکرد آزمون‌دهندگان در یک گروه هنجاری با یکدیگر مقایسه می شود.

یکی از مهمترین آزمون‌های که مرجع آن هنجاری، آزمون هوش یا ضریب هوشی است. نمرات آزمون ضریب هوشی به طور معمول از یک توزیع طبیعی پیروی می کند، که یک منحی زنگوله‌ای است که در آن اکثر نمرات نزدیک به میانگین نمرات آزمون‌دهندگان است. به عنوان مثال اکثر نمرات آزمون ضریب هوشی (WAIS-IV) یا 15 نمره بیشتر از 100 که میانگین ضریب هوشی است قرار دارند یا 15 نمره کمتر از این عدد است. این بدان معناست که تقریبا 68 درصد افرادی که آزمون ضریب هوشی را می دهند نمره‌ای بین 85 تا 115را کسب می کنند.

استفاده از درصد برای بیان نتایج

برای بیان نتایج آزمون‌های هنجاری می توان از درصد استفاد کرد. درصد براساس منحنی زنگوله  براساس درصد تقسیم شده است که هنجار در وسط آن قرار گرفته است. محدوده درصد به عنوان انحراف (از بالا یا پایین) از هنجار مشخص شده است. در آزمون استعداد تحصیلی آمریکا دو نمره کلی وجود دارد. که یکی از نمره‌ها همان نمره‌ای که از کل نمره موجود در امتحان آزمون دهنده کسب کرده است. و یک درصد نیز در برگه نتیجه وجود دارد که عملکرد آزمون دهنده را با سایر داوطلبانی که در آزمون شرکت کرده اند کردخ است.

هر چه از هنجار دورتر باشید، نمره شما از درصد 50 دورتر خواهد بود. به عنوان مثال در نمره آزمون استعداد تحصیلی آمریکا درصد 99 به این معنی است که آزمون دهنده از 99 درصد سایر آزمون دهندگان نمره بهتری کسب کرده است.