مقدمه

صفحه عنوان اولین صفحه مقاله روانشناسی است. برای اینکه خوانندگان برداشت خوبی از مقاله شما داشته باشند. باید صفحه عنوان را به صورتی مناسب در قالب APA طراحی کنید. به نحوی که به وضوح موضوع مقاله را تعریف کند.

از فرم‌های زیر برای مقالات روانشناسی و سایر مقالات دانشجویی استفاده می‌شود. همچنین ممکن است استاد شما درخواست کند که از قالب مشابهی برای انواع دیگر نوشتن مقالات روانشناسی استفاده کنید. در نظر داشته باشید که رهنمودهای مختلفی برای صفحات عنوان مقاله‌های تخصصی وجود دارد.

عناصر یک صفحه عنوان

عناصر یک صفحه عنوان به شرح زیر است:

 • عنوان مقاله
 • نام نویسنده
 • رانینگ هد
 • شماره صفحه

انتخاب عنوان

چگونه یک عنوان خوب انتخاب کنیم. یکی از دشوارترین کارها انتخاب عنوان خوب است. عنوان شما باید تا حد ممکن مشخص و سلیس باشد. به عناوین استفاده شده در مثال‌های زیر توجه کنید:

 • “باورهای مرتبه دوم و استفاده از توضیحات خودنمایی برای رفتار” این یک عنوان خاص است.
 • “توانایی‌های شناختی و درک اجتماعی” این یک عنوان عمومی است.

بهترین راه برای ساخت عنوان ، بررسی فرضیه و متغیرهای آزمایشی شما است. به عنوان مثال می‌توان برای نوشتن عنوان مقاله از این قالب “تأثیرات (متغیر مستقل) بر (متغیر وابسته)” استفاده کنید.

بخوانید: “چگونگی ارجاع به کتاب در قالب APA” 

تعداد کلمات عنوان

در عنوان باید از چه تعداد کلماتی استفاده شود؟ کتابچه راهنمای انتشار APA پیشنهاد می‌شود که عنوان شما نباید بیش از 12 کلمه باشد.

نام نویسنده و دانشکده

عنصر بعدی صفحه عنوان شما byline است. که نام نویسنده و همچنین نهادی که به آن وابسته هستید را باید در آن بنویسید. باید در این قسمت نام و نام خانوادگی خود را درج کنید. همچنین باید مدرک تحصیلی خود را مانند دکترا یا کارشناس را نیز در این بخش بنویسید.

وابستگی نهادی نام محلی است که در آن تحقیق انجام شده است. اغلب یک کالج یا دانشگاه در برخی موارد، تحقیقات ممکن است توسط بیش از یک موسسه پشتیبانی شده باشد. برای این نمونه‌ها، فقط دو وابستگی را در نظر بگیرید. اگر هر دو دانشگاه، حمایت قابل توجهی از تحقیق ارائه می‌دهند و فقط دو وابستگی را برای نویسنده ذکر كنید.

اگر هنگام انجام تحقیق به یک موسسه دانشگاهی وابسته نبودید، چه کاری باید انجام دهید؟ در این حالت، APA پیشنهاد می‌کند شهر و استان محل سکونت خود را به جای وابستگی دانشگاهی ذکر کنید.

کتابچه راهنمای رسمی انتشار APA اشاره می‌کند که عنوان شما باید مختصر باشد. در عین حال باید موضوع اصلی و متغیرهای مورد علاقه را بیان کند. هدف شما باید ساخت عنوانی باشد که بتواند به تنهایی بدون توضیح بیشتر موضوع مقاله را توضیح دهد. خواننده‌ای که عنوان‌ مقالات مختلف را در یک پایگاه داده آنلاین می‌خواند. باید بتواند به سرعت عنوان شما را بخواند و دقیقا بفهمد مقاله شما در مورد چه موضوعی است.

همچنین از وارد کردن کلماتی که هیچ معنای واقعی ندارند، هیچ اطلاعی در مورد موضوع ارائه نمی‎دهد و هیچ ارتباطی با موضوع اصلی ندارد به جدا خودداری کنید. برخی از نمونه‌های چنین کلمات و عباراتی عبارتند از: “یک آزمایش در …” ، “مطالعه ای ” ، “روش” یا “نتایج”.

عناصر دیگر موجود در این صفحه عنوان

تمام صفحات، از جمله صفحه عنوان و باید یک شماره صفحه در گوشه سمت راست بالا داشته باشد.

عنوان، نام و موسسه شما باید دو فاصله داشته باشد و در مرکز صفحه باشد. مقالات دانشجویی باید شامل تاریخ انتشار باشند. این تاریخ دقیقاً زیر اطلاعات موسسه قرار می‌گیرد.

برای مقالات حرفه‌ای

رهنمودهای APA برای مقالاتی که برای چاپ علمی در یک مجله حرفه‌ای در نظر گرفته شده‌اند کمی متفاوت است.

علاوه بر عناصر اصلی موجود در یک صفحه عنوان اصلی، یک مقاله حرفه‌ای باید دارای رانینگ هد باشد. رانینگ هد یک توضیح مختصر از عنوان مقاله است.

 • یک مقاله حرفه ای همچنین باید حاوی یادداشت نویسنده  باشد. این یادداشت باید شامل نام نویسنده، نمادORCID iD ، URL  برای ORC iD باشد. ORCID iD یک کد عددی است که برای شناسایی نویسندگان علمی و دانشگاهی استفاده می‌شود. اگر نویسنده ای ORDID iD نداشته باشد، باید نام او حذف شود.
 • در پاراگراف دوم، هرگونه تغییر در وابستگی نویسنده را ذکر کنید. به عنوان مثال، اگر یکی از نویسندگان اکنون به دانشگاه متفاوتی از محل تحقیق وابسته باشد. در یادداشت نویسنده ممکن است ذکر شود که “نام خانوادگی دکتر اکنون در گروه روانشناسی دانشگاه جورجیا است.”
 • در بند سوم، هرگونه تأیید و افشای اطلاعات، از جمله تعارض احتمالی منافع و منابع پشتیبانی مالی را ذکر کنید.
 • بند چهارم یادداشت نویسنده باید حاوی اطلاعات تماس نویسنده باشد.
 • مقالات دانشجویی نباید حاوی یادداشت نویسنده باشند.

چک لیست

آیا صفحه عنوان شما حاوی یک عنوان، نام شما، وابستگی نهادی شما و  یک متن در حال اجرا و شماره صفحه است

آیا عنوان شما واضح، مشخص است. و آیا مقاله شما را با دقت توصیف می‌کند؟

آیا  رانینگ هد شما با فرمت بزرگ است و کلمات آن بیش از پنجاه حرف نیست؟

آیا عنوان، نام شما و وابستگی نهادی متمرکز بر صفحه و دارای فاصله دوگانه است؟