نویسنده: user0046

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ
روانشناسی

نظریه رشد اخلاقی کلبرگ 

مقدمه نظریه رشد اخلاقی کلبرگ نظریه‌ای است که بر چگونگی رشد اخلاقی و استدلال اخلاقی کودکان متمرکز است. نظریه کلبرگ توضیح می‌دهد که رشد اخلاقی در یک مجموعه شش مرحله‌ای اتفاق ‌می‌افتد. این تئوری همچنین بر این فرضیه استوار که منطق اخلاقی اساسا در جستجوی…

غم و اندوه
خودسازی

پنج مرحله غم و اندوه 

وقتی یکی از عزیزانمان را از دست می‌دهیم، دردی که تجربه می‌کنیم غیرقابل تحمل است. قابل درک است که غم و اندوه پیچیده است و ما گاهی فکر می‌کنیم که آیا این درد بالاخره روزی پایان می‌یابد. ما تجربیات عاطفی مختلفی مانند خشم، سردرگمی و…